Disclaimer

Algemeen

Awarity BV, Steenweg op Dendermonde 52, 9308 Hofstade met ondernemingsnummer BE0774.436.221 (hierna: “Awarity”) bepaalt in de huidige Disclaimer de voorwaarden voor het gebruik van de website awarity.be (hierna: “Website”).

De Website is eigendom van Awarity. Indien u de beheerder wenst te contacteren, kan dit door een e-mail te sturen naar [email protected]

U verbindt er zich toe akkoord te gaan met de voorwaarden die opgenomen zijn in deze Disclaimer zodra u gebruik maakt van onze Website.

Aansprakelijkheid

Awarity streeft ernaar om de informatie op de Website steeds zo volledig, juist, begrijpelijk en actueel mogelijk te houden. Alle informatie op de Website is van algemene aard, tenzij anders bepaald. De informatie is niet op maat van een specifieke persoon of rechtspersoon. Indien u persoonlijk advies wenst te krijgen, neemt u contact op met de bevoegde dienst.

Ondanks de in dit verband geleverde inspanningen kan Awarity niet garanderen dat de informatie op de Website steeds volledig, juist en up-to-date is of correct wordt weergegeven. Awarity wijst elke aansprakelijkheid af voor tekortkomingen en behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving inhoudelijke aanpassingen uit te voeren op de Website.

Indien de op de Website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Awarity de vereiste inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Mocht u zelf tekortkomingen vaststellen, kan u steeds contact met de beheerder van de Website.

Awarity stelt alles in het werk om storingen te vermijden, maar kan niet garanderen dat de Website volledig vrij is van technische mankementen en geeft geen garanties inzake de beschikbaarheid van de Website.

Awarity is niet aansprakelijk voor storingen op de Website en ook niet voor eventuele gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Koppelingen

Er wordt op bepaalde plaatsen op de Website met koppelingen doorverwezen naar websites die door derden worden beheerd. Awarity heeft geen controle noch zeggenschap over deze websites en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites.

De hyperlinks worden enkel aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Awarity aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke websites.

Gedrag van bezoekers

Onze Website heeft als doel u informatie te verstrekken over onze dienstverlening of hiermee gepaarde activiteiten.

Wanneer u onze Website bezoekt, gaat u ermee akkoord zich te onthouden van het via de Website versturen van enige informatie die in de ruimste zin onwettig, schadelijk of aanstootgevend is of zo kan ervaren worden door Awarity.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of andere toestellen zoals een smartphone of een tablet kunnen opgeslagen worden. Een cookie bevat doorgaans de naam van de website, informatie over hoe lang de cookie bewaard wordt en een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Cookies laten ons toe om uw gebruikerservaring te verhogen bij een volgend bezoek aan onze Website en het algemeen gebruik ervan te verbeteren. Meer informatie betreffende cookies vindt u terug in onze Cookie Verklaring.

Privacy

Awarity draagt als security & netwerk bedrijf de beveiliging van data hoog in het vaandel. Ter beveiliging van uw gegevens is een uitgebreid scala aan technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en niet-toegestane wijzigingen, toegangen of verwerkingen. Meer informatie betreffende privacy vindt u terug in onze Privacy Verklaring.

Copyright

Alle bestanden en informatie op onze Website en bijhorend blogs vallen onder het auteursrecht van Awarity BV in de context van de wet van 30 juni 1944 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De bestanden en informatie mogen bijgevolg niet gedupliceerd, gekopieerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van Awarity BV. Het gebruik van onze Website en bijhorende blogs doen geen recht ontstaan in hoofde van de bezoeker met betrekking tot het auteursrecht.

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website.

18 april 2022