Website scanning

  • Uitgebreide beoordeling van uw website
  • Scannen via authenticatie
  • Gedetailleerde rapportage
Awarity Website Scanning 1
Awarity Website Scanning 2

Uw website is het publieke gezicht van uw bedrijf waar cybercriminelen vaak zoeken naar zwakke toegangspunten en kwetsbaarheden. Websites worden vaak niet voldoende beschermd, waardoor ze kunnen worden misbruikt door criminelen om uw organisatie ongezien binnen te dringen.

Awarity Website Scanning 2

Ons gedetailleerde rapport helpt uw bedrijf om de gevonden kwetsbaarheden zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.

Awarity Website Scanning 3

“Een bedrijf is maar zo sterk – of zwak – als de zwakste schakel.
De menselijke factor is meestal de zwakste schakel, maar kan evengoed de sterkste bescherming zijn.”