Hoe gaan we te werk

Binnen geraken in jouw bedrijf zonder enige toegang of kennis vooraf

We proberen GRATIS op verschillende manieren binnen te geraken in jouw onderneming en kijken hoever we kunnen geraken. Dit wordt uiteraard voorafgaand besproken met de opdrachtgever.

Belangrijk om te vermelden is dat onze testen met uiterste voorzichtigheid worden uitgevoerd om de werking van uw diensten te verzekeren. Uw website of andere online diensten zullen niet worden beïnvloed.

We houden ervan om duidelijke afspraken te maken tegenover elkaar en alles stap voor stap te verduidelijken tijdens een verkennend gesprek.

Tijdens dit verkennend gesprek zullen er duidelijke afspraken worden gemaakt zodat beide partijen weten wat de verwachtingen zijn.

Indien we succesvol kunnen binnendringen in uw bedrijf, zullen we ook mededelen via welke weg we zijn binnengeraakt en de bijhorende gevolgen hiervan. Op deze manier kan uw bedrijf verder groeien op vlak van cyberhygiëne. Want dit was, is en blijft steeds onze missie: Bedrijven bewust maken en helpen met de online en offline gevaren binnen- en buiten de organisatie.

Je kan er met andere woorden alleen maar beter en slimmer van worden, want het kost je letterlijk NIETS.

Addertje onder het gras?

Je zou kunnen denken: Waar zit het addertje onder het gras? Awarity wilt bedrijven oprecht helpen op vlak van hun beveiliging te verbeteren tegenover alle vormen van cybercriminaliteit. Daaraan meehelpen, geeft ons de voldoening die we nodig hebben.

Dit zit namelijk in onze waarden en normen ingebakken. We hopen natuurlijk op een lange samenwerking en dat we jullie organisatie mogen blijven beschermen tegen de steeds veranderende gevaren in de wereld.

Nieuwe dreigingen

Iedere week opnieuw komen er nieuwe kwetsbaarheden met bijhorende exploits (nieuwe manieren om binnen te geraken) uit. Het is daarom cruciaal om te blijven mee evolueren om zo de criminelen voor te blijven.

Wetende dat zelfs deze bedrijven en overheden zijn binnengedrongen door verschillende criminelen, laat ons des te meer beseffen dat vele organisaties nog steeds veel te veel reactief te werk gaan in plaats van een proactieve houding aan te nemen.

Awarity zet zich 100% in om zoveel mogelijk bedrijven veiliger en bewuster te maken.

Als we samen aan een traject beginnen, opteren we steeds voor een minimumperiode van 1 jaar tijd. Zo kunnen jullie in dit eerste jaar van ons verwachten om eerst en vooral de gaten te dichten die we hebben gevonden tijdens onze voorgaande gratis test.

Hierna zal er minstens één keer per kwartaal een levensechte aanval worden gesimuleerd en getest worden hoe veilig jouw bedrijf is. Dit kan gaan over een fysieke pentest, externe pentest, interne pentest, WiFi pentest, … Deze aanvallen zullen nadien ook voorzien worden van een uitgebreide rapportage met alle aanbevolen verbeteringspunten bij. Hierin wordt duidelijk geformuleerd hoe we zijn binnengeraakt, waar de grootste fouten zijn gemaakt en hoe we dit samen kunnen oplossen om dit toekomst gewijs beter te doen. Indien gewenst lichten we dit graag toe in onze driemaandelijkse virtuele meeting.

Deze gesimuleerde aanvallen kunnen een periode van één tot drie weken in beslag nemen en zullen dus niet licht opgevat worden. Buiten deze 4 levensechte aanvallen, zullen er gelijktijdig op maandelijkse basis phishingcampagnes, gecombineerd met onze awarenessmails en onze websitescanning.

Hierbovenop opteren we altijd om jaarlijks of halfjaarlijks onze awareness training en/of awareness teambuilding in te plannen. Dit gecombineerd met blijvende elementen op en rond de werkvloer (bv. posters met belangrijke tips en tricks om op te letten,…) zorgen voor de nodige alertheid bij alle medewerkers binnen jullie organisatie.

We zijn dagelijks beschikbaar om vragen te beantwoorden omtrent cybersecurity. Denk maar aan een verdachte mail, dreigberichten over bezwarend materiaal, … en wordt er bij de ontdekking van dringende exploits (gevaren waardoor criminelen kunnen binnen geraken) onmiddellijk een oplossing geboden om deze lekken te dichten.